PROFECTUS
GLOBALSZOLGÁLTATÁSOK

A társaság ügyfélkörét jellemzően az önkormányzatok alkotják, de természetesen megtalálhatóak közöttük a gazdasági szféra szereplői is. A megbízói kör földrajzi szempontból történő elhelyezkedése igen szerteágazó, a cég tevékenységével az egész ország területére koncentrál. A fővárosi székhely megléte megkönnyíti az ügyfelekkel és az érintett programok lebonyolítását végző irányító hatóságokkal történő kapcsolattartást, a munkavégzés koordinációját.

KLÍMAREZILIENCIA VIZSGÁLAT


Az Európai Parlament és Tanács 2021/1060 rendelet 73. cikke alapján a legalább 5 éves élettartamú infrastruktúrába irányuló beruházások éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatát biztosítani kell. Célja: megakadályozni, hogy az infrastruktúra potenciális hosszú távú éghajlati hatásoknak legyen kiszolgáltatva, továbbá biztosítja, hogy a projektből származó üvegházhatású gáz-kibocsátás szintje összhangban legyen a 2050-es klímasemlegességi célkitűzésekkel. Cégünk 2008 óta releváns tapasztalatokat szerzett az Európai Uniós pályázati projektekhez kapcsolódó környezetvédelmi szakértői tanácsadás területén. Korunk éghajlatváltozási problémára válaszul megszülető új jogszabályi követelményeknek megfelelően számos előírásnak való megfelelés került előtérbe, ezzel együtt számos szakmai kihívással nézünk szembe. Ennek megfelelően a szakmai tudásunkat folyamatos képzésekkel és aktuális Mérnök Kamarai jogosultságokkal bővítjük (klímavédelem energetika, stb.). Társaságunk korrekt szakmai színvonalon, szavatolt minőségben, rugalmas határidőben és pályázatban elszámolható költséggel kínálja a szolgáltatását. Mindezt nagyszámú megrendelői visszajelzések támasztják alá.

Bővebben a KLÍMAREZILIENCIA VIZSGÁLAT szolgáltatásunkról

LAKOSSÁGI VESZTESÉGFELTÁRÁS


A rezsicsökkentést érintő változások következtében a lakosságot érintő energiaköltségek jelentős emelkedése várható. Mindez jó alapot szolgáltat az energetikai ésszerűsítések mielőbbi megkezdéséhez. Társaságunk a háztartások vonatkozásában kampányt indít a veszteségek feltárására és a rezsicsökkentéssel érintett fogyasztási mennyiség elérésére. Szolgáltatásunk során az épületének/lakásának felmérését követően energetikai számításokat készítünk, amely alátámasztja a háztartásának optimális üzemeltetése esetén szükséges energia fogyasztási mennyiségeket és díjakat. Mindezt hiteles energetikai tanúsítvány formájában át is adjuk Önnek. Ezt követően beruházási javaslatokat és költségbecsléseket készítünk, melyeket megtérülésük szerinti prioritási sorrendben adunk át önnek. Az ingatlan felmérésével egyidejűleg annak gépészeti és villamossági rendszerét is ellenőrizzük, amelyekkel kapcsolatban üzemeltetési és beállítási javaslatokat teszünk. Mérnöki tanácsadásunk eredményeképpen energetikai szakvéleményt kap arról, hogy ingatlana jelenleg milyen költségek mellett üzemeltethető és arról hogyan, mennyiért és milyen mértékben minimalizálhatja azt.

Bővebben a LAKOSSÁGI VESZTESÉGFELTÁRÁS szolgáltatásunkról

ENERGIAMEGTAKARÍTÁSI INTÉZKEDÉSI TERV (EMIT)


Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény a 11/A. § alapján 2017 januárjától új kötelezettségeket írt elő a közintézmények számára. Eszerint a közfeladat ellátását szolgáló épület üzemeltetéséért és fenntartásáért felelős szervezet vezetőjének ötévente energiamegtakarítási intézkedési tervet kell készítenie. Célja, hogy a szervezet feltárja az energiamegtakarítási lehetőségeket, azokhoz beruházási költségeket, energetikai nyereségeket becsüljön, valamint megvalósítási ütemezést és felelőst rendeljen. Az intézkedési terv elkészítéséről és megküldéséről az épület üzemeltetéséért és fenntartásáért felelős szervezet vezetőjének kell gondoskodnia.

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSI VÍZGAZDÁLKODÁSI TERV (ITVT)


Az önkormányzatok és a vízgazdálkodás egyik legnagyobb kihívása a települések felkészítése a klímaváltozás kihívásaira, miközben felhasználjuk a vízben rejlő lehetőségeket a települési fejlesztéseknél. Az ITVT egy szakpolitikai alapdokumentum, amely meghatározza a települési önkormányzat vízgazdálkodási feladatait és kötelezettségeit, összehangolja a feladatokat a településfejlesztéssel, adatbázist biztosít a település vízgazdálkodással összefüggő területeiről.

FENNTARTHATÓ ENERGIA- ÉS KLÍMA AKCIÓTERV (SECAP)


A SECAP felméri a település jelenlegi energetikai helyzetét, az energiafogyasztás szerkezetét, számba veszi a településen jelentkező legjellemzőbb, klímaváltozáshoz köthető természeti jelenségeket, megoldási javaslatokat nyújt az energiafelhasználás mérsékléséhez. Az akcióterv objektív, statisztikai és tényadatokon alapuló áttekintést nyújt az önkormányzat számára a különböző szektorok (önkormányzati létesítmények, lakosság, közlekedés stb.) energiafogyasztásáról és szén-dioxid-kibocsátásáról. Ezáltal már rövid távon is jó alapul szolgál beruházások tervezéséhez, könnyebb hozzáférést biztosítva a pályázati forrásokhoz.

ÉPÜLETENERGETIKAI TANÚSÍTÁS (ET)


Az energetikai tanúsítvány egy okirat, amely az épületnek vagy lakásnak a jogszabály szerinti számítási módszerrel meghatározott energetikai teljesítőképességét tartalmazza. Az energetikai tanúsítvány egy eszköz, amely a lakás energetikai tulajdonságairól tájékoztat, valamint javaslatot tesz az energia megtakarítás lehetőségeire. Magának a számításnak az elkészítésére az épületenergetikai számításokra vonatkozó rendelet érvényes: 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet. Az energetikai tanúsítványt alátámasztó számítást az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet alapján kell elkészíteni.

ENERGETIKAI AUDIT


Az energiahatékonysági törvény előírja, hogy 2015 decemberétől minden hazánkban működő nagyvállalat köteles négyévente energetikai auditálást végeztetni. Az audit a fogyasztás nagyságától és típusától függetlenül minden olyan energiafogyasztót megcéloz, amely javítani akarja energiahatékonyságát, csökkenteni energiafelhasználását. Az auditban három elkülönített kategóriában szükséges bemutatni az energiamegtakarítási lehetőségeket: számottevő költségráfordítás nélkül (szemléletváltással, energiatudatos magatartással) alacsonyabb energiafogyasztást eredményező javaslatok; alacsony költségráfordítással, gyorsan megtérülő fejlesztések; nagyobb beruházási költséggel járó, részletes gazdaságossági számítással megvizsgált korszerűsítési lehetőségek.

SZEMLÉLETFORMÁLÁS ÉS KÉPZÉS


Épületenergetikai, épületüzemeltetéssel kapcsolatos, fenntartható fejlődés és általános környezetvédelem tárgyban vállalunk oktatási, képzési, valamint szemléletformálási feladatokat.

KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKÉRTÉS


A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján szükséges előzetes vizsgálat dokumentáció (EVD) készítése és jelentős környezeti hatással járó beruházások esetében környezeti hatásvizsgálat (KHV) lefolytatása, környezetvédelmi engedélyek beszerzése.

PROJEKTTERVEZÉS, PROJEKTFEJLESZTÉS


Településfejlesztési, környezetvédelmi - pl. csapadékvíz-és szennyvízelvezetés, ivóvízvédelem, árvízvédelem, hulladékgazdálkodás, - természetvédelmi, energetikai stb. projektek tervezése, javaslatok, és koncepciótervek készítése, finanszírozási javaslat kidolgozása, szükséges önerő biztosításának támogatása.

PÁLYÁZATÍRÁS, TANULMÁNYKÉSZÍTÉS


Pályázati dokumentációk elkészítése, hiánypótlások teljesítése, valamint a támogatási szerződések előkészítése. Amennyiben a pályázati felhívás azt elvárja a kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmányok, energetikai tanulmányok, energetikai auditok, esélyegyenlőségi tervek, ill. környezetvédelmi programok készítése, felülvizsgálata.

TELJESKÖRŰ PROJEKTMENEDZSMENT FELADATOK


Projektek fejlesztési, és megvalósítási szakaszában projektvezetési, pénzügyi, műszaki, jogi, és közbeszerzési szakértelem biztosítása; dokumentálási, jelentéstételi, és elszámolási kötelezettségek teljesítése.

PROJEKT VÁLSÁGMENEDZSMENT


Vezetési, tervezési, kivitelezési, ill. pénzügyi problémák kezelése, tanácsadás, áttervezés, jogi segítségnyújtás.

Ha felkeltettük az érdeklődését,
kérjen ajánlatot még ma.