parallax background

PROFECTUS
GLOBALSZOLGÁLTATÁSOK

A társaság ügyfélkörét jellemzően az önkormányzatok alkotják, de természetesen megtalálhatóak közöttük a gazdasági szféra szereplői is. A megbízói kör földrajzi szempontból történő elhelyezkedése igen szerteágazó, a cég tevékenységével az egész ország területére koncentrál. A fővárosi székhely megléte megkönnyíti az ügyfelekkel és az érintett programok lebonyolítását végző irányító hatóságokkal történő kapcsolattartást, a munkavégzés koordinációját.

PROJEKTTERVEZÉS, PROJEKTFEJLESZTÉS


Településfejlesztési, környezetvédelmi - pl. csapadékvíz-és szennyvízelvezetés, ivóvízvédelem, árvízvédelem, hulladékgazdálkodás, - természetvédelmi, energetikai stb. projektek tervezése, javaslatok, és koncepciótervek készítése, finanszírozási javaslat kidolgozása, szükséges önerő biztosításának támogatása.

PÁLYÁZATÍRÁS, TANULMÁNYKÉSZÍTÉS


Pályázati dokumentációk elkészítése, hiánypótlások teljesítése, valamint a támogatási szerződések előkészítése. Amennyiben a pályázati felhívás azt elvárja a kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmányok, energetikai tanulmányok, energetikai auditok, esélyegyenlőségi tervek, ill. környezetvédelmi programok készítése, felülvizsgálata.

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, KÖRNYEZETVÉDELMI TERVEZÉS


Előzetes vizsgálat, és hatásvizsgálat lefolytatása, környezetvédelmi, elvi vízjogi, ill. vízjogi engedélyes tervezés, talajvédelmi szakvélemény, és kapcsolódó hatósági engedélyek beszerzése.

ÉPÜLETENERGETIKAI TANÚSÍTÁS


A 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben foglalt kritériumoknak való megfelelőség vizsgálata, valamint ehhez kapcsolódóan az épületek energetikai osztályba sorolása.

ENERGETIKAI TANÁCSADÁS


Helyi (települési szintű) energiatermelési jellemzők vizsgálata, megtakarítási lehetőségek felkutatása, javaslattétel az optimális fejlesztések megvalósítására.

TELJESKÖRŰ MENEDZSMENT FELADATOK


Projektek fejlesztési, és megvalósítási szakaszában projektvezetési, pénzügyi, műszaki, jogi, és közbeszerzési szakértelem biztosítása; dokumentálási, jelentéstételi, és elszámolási kötelezettségek teljesítése.

OKTATÁS


Pályázati projektmenedzsment, fenntartható fejlődés és általános környezetvédelem tárgyban vállalunk oktatási, képzési feladatokat.

PROJEKT VÁLSÁGMENEDZSMENT


Vezetési, tervezési, kivitelezési, ill. pénzügyi problémák kezelése, tanácsadás, áttervezés, jogi segítségnyújtás.

Ha felkeltettük az érdeklődését,
kérjen ajánlatot még ma.